Co wchodzi w skład abonamentu?

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • Wyliczenie na podstawie KPIR miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
 • Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
 • Rozliczanie podatku VAT na podstawie prowadzonych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 lub VAT7K;
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu towarów i usług obejmujące wystawianie faktur wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych;
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczenia;
 • Roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;
 • Doradztwo podatkowe i księgowe.

Cennik ważny do dnia 31.12.2019

Cennik ważny od 1.01.2020

Ilość dokumentów rozliczanych w danym abonamencie Miesięczna opłata Opłata za każdy przekroczony dokument ponad limit abonamentu Ilość dokumentów rozliczanych w danym abonamencie Miesięczna opłata Opłata za każdy przekroczony dokument ponad limit abonamentu
30 100,00 7,00 30 110,00 7,50
65 200,00 4,00 65 220,00 4,50
100 350,00 3,50 100 385,00 4,00
200 600,00 3,00 200 660,00 3,50
400 1 000,00 2,50 400 1 100,00 3,00
800 1 600,00 2,00 800 1 760,00 2,50
1600 2 400,00 1,50 1600 2 640,00 2,00
4000 4 000,00 1,00 4000 4 400,00 1,50

Ceny podane w cenniku są cenami netto.

Objaśnienia do cennika

 • W skład ceny usługi wchodzi cena abonamentu, wartość na przekroczenie limitu dokumentów wynikającego z abonamentu oraz opłaty za usługi dodatkowe nieobjęte abonamentem.
 • Usługi, które nie są objęte w abonamencie mają charakter usług dodatkowych.
 • Zmiana abonamentu na wyższy może nastąpić z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zmiana abonamentu na niższy może nastąpić tylko i wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego przed oddaniem dokumentów księgowych do rozliczenia.
 • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np. faktura, rachunek, umowa o pracę, raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są również dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np. kosztów przebiegu pojazdów czy amortyzacji środków trwałych.
 • Listy płac czy wyciągi bankowe traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: 1 lista płac to 1 dokument księgowy z 10 osobami z listy, wyciąg bankowy – 1 dokument księgowy to 1 miesiąc.

Terminy, o których należy pamiętać

 • do 5. dnia każdego miesiąca – należy przygotować informacje do rozliczenia wynagrodzeń pracownikom;
 • do 7. dnia każdego miesiąca – należy przygotować dokumenty za miesiąc poprzedni, Biuro sporządza listę płac i przekazuje informację dla Zleceniodawcy;
 • do 10. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorcę;
 • do 15. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń;
 • do 20. dnia każdego miesiąca – biuro przesyła informację dotyczącą bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.