Co wchodzi w skład abonamentu?

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych;
 • Wyliczenie na podstawie Ksiąg Rachunkowym miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
 • Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
 • Rozliczanie podatku VAT na podstawie prowadzonych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 lub VAT7K;
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu towarów i usług obejmujące wystawianie faktur wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych;
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczenia;
 • Roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;
 • Sporządzenie raportu kasowego;
 • Sporządzenie wezwania do potwierdzenia sald;
 • Doradztwo podatkowe i księgowe.

Ilość dokumentów rozliczanych w danym abonamencie
Miesięczna opłata Opłata za każdy przekroczony dokument ponad limit abonamentu
30 350,00 12,00
65 400,00 8,00
100 500,00 5,00
200 800,00 4,00
400 1 400,00 3,50
800 2 400,00 3,00
1600  4 000,00 2,50
4000 8 000,00 2,00

Ceny podane w cenniku są cenami netto.

Objaśnienia do cennika

 • W skład ceny usługi wchodzi cena abonamentu, wartość na przekroczenie limitu dokumentów wynikającego z abonamentu oraz opłaty za usługi dodatkowe nieobjęte abonamentem.
 • Usługi, które nie są objęte w abonamencie mają charakter usług dodatkowych.
 • Zmiana abonamentu na wyższy może nastąpić z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zmiana abonamentu na niższy może nastąpić tylko i wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego przed oddaniem dokumentów księgowych do rozliczenia.
 • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np. faktura, rachunek, umowa o pracę, raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są również dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np. kosztów przebiegu pojazdów czy amortyzacji środków trwałych.
 • Listy płac czy wyciągi bankowe traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: 1 lista płac to 1 dokument księgowy z 10 osobami z listy, wyciąg bankowy – 1 dokument księgowy to 1 miesiąc.

Terminy, o których należy pamiętać

 • do 5. dnia każdego miesiąca – należy przygotować informacje do rozliczenia wynagrodzeń pracownikom;
 • do 7. dnia każdego miesiąca – należy przygotować dokumenty za miesiąc poprzedni, Biuro sporządza listę płac i przekazuje informację dla Zleceniodawcy;
 • do 10. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorcę;
 • do 15. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń;
 • do 20. dnia każdego miesiąca – biuro przesyła informację dotyczącą bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.